LEAVE / Time-lapse photos of the arrival of the bus at the final stop below the SNP Bridge in Bratislava with the spreaded white sails on the sidewalk. The passengers have decided to step onto the clear area or avoid it, some of them have not noticed it.

KONEČNÁ ZASTÁVKA, PROSÍM VYSTÚPTE / Časozberné fotosekvencie príchodu autobusu na konečnej zástavke pod Mostom SNP v Bratislave s rozprestretými bielymi plachtami na chodníku. Vystupujúci po vystúpení sa rozhodli stúpiť na čistú plochu, alebo vyhnúť, podaktorí si ju nevšimli.