PREMIERE ON WHITE CARPET / After moving out from the A4-zero space (former V-club), the SKRAT theater introduced first piece named Perish, conk out and drop dead… !!! in the Polish institute with white carpet, as it is expected. (2012)

PREMIÉRA NA BIELOM KOBERCI / Po vysťahovaní A4-nultého priestoru z bývalého V-klubu, malo divadlo SKRAT prvé predstavenie Umri, skap a zdochni…!!! v Poľskom inštitúte s bielym kobercom, tak ako sa patrí. (2012)