EXACTLY VICE VERSA / Student exhibition of Studio +-XXI, curated by Monika P. Mikyšková and Katarína Poliačiková, reaction to assertion of Francis Alys: „Paradox of Praxis (Sometimes Doing Something Leads to Nothing, Sometimes Doing Nothing Leads to Something)“

PRÁVEŽE NAOPAK / Výstava študentov ateliéru +-XXI v kurátorskej koncepciii Moniky P. Mikyškovej a Kataríny Poliačikovej, reagovanie na výrok Francisa Alysa: „Paradox of Praxis (Sometimes Doing Something Leads to Nothing, Sometimes Doing Nothing Leads to Something)“