A PLACE THAT BELONGS TO IT / The form of stealthy interventions in the premises of the Bratislava City Gallery. The canvas (Kysuce county) as a remnant of the history of Slovak traditional craft and at the same time canvas as a painting material intervenes in the exhibition premises and for a short time ir becomes part.

MIESTO, KTORÉ MU PATRÍ / Forma nebadaných zásahov v priestoroch galérie Mesta Bratislavy (Mirbachov palác). Plátno (Kysucký kraj) ako pozostatok histórie slovenského tradičného remesla a zároveň plátno ako maliarsky materiál intervenuje vo výstavných priestoroch a na krátky čas sa stáva ich súčasťou.