FAVORABLE OUTLOOKS / The Favorable Outlooks project shows the landscape. There is an additional space between the viewer and the landscape. Private and public places. It is not clear whether the painted space is occupied. Outside is not a single trace of man. In contrast to the interior, however, the landscape is still alive, energetic. It’s natural. The main theme being depicted is nature, but it is in fact towards a person who will not be shown on the picture. As if time has stopped for man or he has lost it, but nature grows and flows further. The world is changing. The goal is to capture a certain moment of the human being in the flowing landscape.

PRIAZNIVÉ VYHLIADKY / Pripravovaný projekt tematicky smeruje k zobrazovaniu krajiny. Formát obrazu obsahuje maľovaný vnútorný rám. Medzi divákom a krajinou existuje ďalší priestor. Nevidieť celú budovu a ani sa neodhaľuje celý interiér. Iba ich časť. Súkromné miesta ako obytné izby i verejné miesta ako kaviarne alebo kinosály. Miesta sú vždy bez obyvateľa. Nie je jasné, či je maľovaný priestor obývaný. Ani vonku nie je po človeku stopa. Oproti interiérom je však krajina stále živá, energická. Je prírodná. Na parapete okien rastú rastliny. Ľudské dielo. Kto sa o nich stará? Hlavným zobrazovaným motívom je príroda, ale v skutočnosti smeruje k človeku, ktorý sa na obraze neukáže. Názvy diel tvoria časové vety a vždy začínajú slovom „Keď“. Veta je v tretej osobe jednotného čísla, v prítomnom čase. Názov má usmerniť, ale nie dopovedať. Akoby sa pre človeka zastavil čas, alebo ho stratil, no príroda rastie a plynie ďalej. Svet sa mení. Človek sa posúva. Je to prirodzené. Občas aj tie najvšednejšie každodennosti sú dôležité na to, aby sa mohol zamyslieť. Cieľom je na obraze zastaviť určitý okamih ľudského bytia v priaznivej plynúcej krajine.