CAPRICIOUS MOMENTS / Capricious moments is a series of images that capture a particular moment in uncertain environment, but we feel its fluidity. Authenticity of the flowing country is suspended. We can only surmise what is happening or is yet to happen in the recorded moment….

ROZMARNÉ OKAMIHY / Rozmarné okamihy je séria obrazov, ktoré zachytávajú konkrétny moment v neurčitom prostredí, cítime však jeho tekutosť. Autenticita plynúcej krajiny je pozastavená. To, čo sa odohráva v zaznamenanom okamihu, alebo sa ešte len stane, môžeme iba tušiť…