THE LEVEL OF IMMERSION II / Free continuation of the series Below the Borderline (The Level of Immersion), in which the central theme was the view over the water level and the look under its surface. The changing level of immersion, which is revealing our vision, is being depicted by means of the surface. Our vision, however, is not always clear…

ROVINA PONORU II / Voľné pokračovanie série Pod prahom (Rovina ponoru), v ktorej ostáva ústredným námetom pohľad nad a pod úrovňou vodnej. Prostredníctvom hladiny je znázornená meniaca sa rovina ponoru, prezrádzajúca naše nazeranie. Nie vždy zreteľné…