SUBCONSCIOUS LANDSCAPES / Free and sensational interpretation of the image of parched places without traces of human presence that borders on abstraction.
Directing the viewer’s perspective on landscape painting suggests subsequent insecurity of the earth underfoot.

PODVEDOMÉ KRAJINY / Voľná a pocitová interpretácia zobrazenia vyprahnutých miest bez prítomnosti ľudskej stopy hraničí s abstrakciou. Nasmerovanie divákovho pohľadu na krajinomaľbu naznačuje následné zneistenie zeme pod nohami.