PERSONAL IMAGE / Paintings reflecting everyday feelings and moods. They consist of three black glossy-mat paintings of mirror-like format – a reflection of viewer’s silhouette with a colorful environment behind that creates the images named Enthusiasm, Ambivalence and Anxiety.

OSOBNÝ OBRAZ / Obrazy odzrkadľujúce každodenné pocity a nálady. Ich súčasť tvoria tri čierne lesklo-matné obrazy podobného zrkadlového formátu – odraz divákovej siluety a za ním farebné prostredie, ktoré vytvárajú obrazy Entuziazmus, Ambivalencia a Úzkosť.