REFLECTION IN THE PICTURE / Reflection of water level observed in nature causes a feedback between the real and the reflected. Just like the reflection, also the painting itself leaves traces and further reflects the author’s gesture freely.

ODRAZ V OBRAZE / Odraz vodnej hladiny pozorovanej v prírode spôsobí spätnú väzbu medzi skutočným a odrazeným. Tak ako odraz, aj maľba zanecháva stopy a odráža sa ďalej voľne autorkiným gestom.