FROM TOUCH TO LETTING GO / The contact with nature is not just displayed, but also created by itself – the author uses the sand collected from a specific place. Gradually, she gives up on it and passes on to the boundless sceneries.

OD DOTYKU K NEUCHOPENIU / Kontakt s prírodou nie je iba zobrazovaný, ale prostredníctvom nej aj tvorený – autorka používa k maľovaniu piesok poznášaný z konkrétneho miesta. Postupne sa ho vzdáva a prechádza k bezbrehým výjavom.