ICE-LAND / Summer road-trip on the glacier landescape, seeded lava fields, steamy ground, huge waterfalls and salient geysers – they motivated not only inspiration scenery, but also a real experience of the rugged nature.

ICE-LAND / Letný road-trip po ľadovcovej krajine, obsiatej lávovými poľami, pariacej sa zeme, mohutnými vodopádmi a  tryskajúcimi gejzírmi, podnietil nielen inšpiráciu samotnou scenériou, ale aj skutočné zažitie drsnej prírody.