SKETCH / Proccesing of the train moments from the sketch book to other materials.
SKICA / Spracovanie vlakových momentiek zo skicára do iného  materiálu.