dunaj

Výstava: Niečo medzi tým

Výstava predstavuje výber diel z maliarskej tvorby Soni Patúcovej za obdobie posledných dvoch rokov. Ide o prepájanie sérií obrazov so spoločným námetom, no pritom s odlišným pohľadom na krajinu – pohľadom nad úrovňou vodnej hladiny a to, čo sa deje pod ňou.
Vyprahnuté, chladné, pokojné či znepokojujúce miesta pôsobiace bez prítomnosti ľudskej stopy. Autorka necháva diváka, stojaceho na pevnej pôde, pozorovať ďalekú krajinu, no zároveň sa snaží priblížiť a dostať ho do priameho kontaktu s ňou. Ponoriť ho do tmavých hlbín až na samotné dno. Jeho zneistenie je však zámerom a pocit stability sa tak môže meniť. Výstava práve preto reflektuje akoby dve roviny – nadhľadu a podhľadu, ktoré sa stretávajú v spoločnom bode, jednom horizonte. Ten však nie je presne zadefinovaný. Nachádza sa niekde medzi nimi.
Soňa Patúcová je študentkou VŠVU na katedre maľby. Výber obrazov súčasne vyplýva z terajšieho uvažovania a plánovanej realizácie nových malieb pripravovaných na diplomovú prácu. Tá je zameraná na vnímanie obrazu v priestore s námetom krajiny, pozorovanej z iného uhla pohľadu, ako je naše oko zvyknuté.

Galéria Dunaj~  6.-30. november 2014
Fotky z vernisáže od Vladimíra Slivku.